Mellan  (tidigare Bilupplysningen Sverige AB), orgnr 556850-9953, nedan kallat ”Säljaren” och köparen gäller följande villkor.

Frakt

Frakten baseras på försändelsens storlek och vikt, och varierar normalt mellan 0 och 140 kronor.

Möjliga fraktsätt och pris på dessa presenteras i kassan. I dagsläget skickar vi med Posten och DHL.

Leveranstid

Leveranstiden (tiden tills varan skickas från oss) för en vara som finns i lager är normalt inom 1-2 arbetsdagar. Varan är normalt köparen tillhanda inom ytterligare 1-2 arbetsdagar från att varan överlämnats till speditör.
Vid beställning av ej lagerförda varor varierar leveranstiden, se produkternas beskrivningar för information om uppskattad leveranstid. Om denna tid ej kan hållas kommer köparen informeras om eventuell ny leveranstid, och har då även rätt att häva köpet utan kostnad.

Garantier

Se produkternas beskrivningar för garantitider, samtliga garantier gäller från ursprungligt fakturadatum och vid normalt bruk i produktens avsedda miljö. Garantierna täcker inte onormalt eller vårdslöst handhavande, eller normalt och rimligt slitage.

Åldersgräns
För att handla på denna webbplats skall du ha fyllt 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd att beställa från oss. Vi förbehåller oss rätten att makulera beställningar som inte uppfyller detta krav.

Ej uthämtat paket
Vi debiterar en avgift om 150 kr för beställningar som inte hämtas ut från det paketombud dit beställningen skickats. Avgiften avser kostnader för returfrakt, hantering och administration. Debitering av detta görs genom debitering från den ursprungliga Klarna-fakturan.

Öppet köp
Privatkund och företagskund har möjlighet till öppet köp inom 30 dagar från produktens mottagande, kunden står själv för returfraktens kostnad. Frakt som debiterats vid köptillfället ersätts.
Innan återsändande av produkt måste en returanmälan göras hos kundtjänst. Varan skall returneras i original emballage, samt i oskadat och återsäljbart nyskick. Vid skada eller avsaknad av komponenter förbehålls rätten att reducera värde eller ej godkänna returen. Vi löser ej ut postförskott/efterkrav eller paket skickade med Bussgods.
Försändelse som ej uthämtats är inte att betrakta som utnyttjande av rätten till öppet köp, i dessa fall kommer Bilupplysningen debiteras två (2) frakter á ca 85kr av speditören, en av dessa frakter debiteras kunden.

Reklamation
Om en vara är skadad eller väsentligt skiljer sig från hur den presenterats via hemsidan har köparen rätt att reklamera köpet.
Innan reklamation skall alltid kontakt tas med oss per e-post.

I första hand undersöker vi om felet kan repareras eller avhjälpas på annat sätt. Är inte detta möjligt ersätts den reklamerade varan mot en ny, mot att den gamla skickas i retur. Skulle felet inte gå att avhjälpa eller varan inte gå att ersätta ges pengarna för köpet tillbaka.

Ångerrätt
Privatkund har ångerrätt inom 14 dagar från produktens mottagande, kunden står själv för returfraktens kostnad. Frakt som debiterats vid köptillfället ersätts.
Innan återsändande av produkt måste en returanmälan göras hos kundtjänst.
Varan skall returneras i original emballage, samt i oskadat och återsäljbart nyskick. Vid skada eller avsaknad av komponenter förbehålls rätten att reducera värde eller ej godkänna returen. Vi löser ej ut postförskott/efterkrav eller paket skickade med Bussgods.

Återbetalning
Vid återbetalning returneras pengarna inom två veckor från det att returen är mottagen.

Vid hanteringen av reklamationer tillämpas Konsumentköplagen. För att läsa om vilka regler som gäller inom ramen för denna lag, gå till www.konsumentverket.se

Delretur av paketprodukter
Vid retur av enskilda produkter sålda i rabatterat paket (t.ex. retur av enskilt extraljus ur ett extraljuspaket) beräknas det enskilda varuvärdet på den eventuella rabatten av hela paketet. Exempel: är paketet rabatterat 10% jämfört med att köpa varorna lösa, dras 10% av från fullpriset vid retur av enskilda produkter.

Transportskada
Finns en synlig skada skall paketets skada rapporteras till paketutlämnaren, och sedan kvitteras ut. Kontakta sedan vår kundtjänst. Finns en dold skada, synlig först efter öppnande, kontakta kundtjänst.

Faktura via Klarna
Vid fakturering via Klarna överlåtes fordran till Klarna AB (556737-0431) direkt vid dess skapande. Se villkor: Klarna Faktura

Delbetalning via Klarna
Vid delbetalning via Klarna överlåtes fordran till Klarna AB (556737-0431) direkt vid dess skapande. Se villkor: Klarna delbetalning

Personuppgiftspolicy
Se separat länk för vår dataskyddspolicy. Genom användande av webbsidan Bilupplysningen.se samtycker du till denna policy.

Tvist
Vid eventuell tvist som inte går att lösa följer vi alltid allmänna reklamationsnämndens (ARN’s) rekommendationer.

 

Förbehåll
Säljaren friskriver sig från allt ansvar betr. ev. nuvarande eller framtida lagliga förhinder eller förordningar applicerbara på sålda produkter. All information på hemsida resp. manualer är vägledande och det åligger installatören att på eget ansvar och bekostnad ev. anpassa produkten eller bilens ev. särskilda konstruktion för kompatibilitet.
Säljaren kan heller inte lastas för kostnader som uppkommit i samband med montering eller felsökning om inte annat avtalats i förväg.

Vissa bilmodeller kan ha speciella fästen eller hållare för lamporna då viss modifiering kan krävas. Säljaren kan ej lastas för felaktig hantering eller egna åtgärder vidtagna i samband med köp, installation eller bruk. Säljaren kan ej heller lastas för skada på person eller egendom som uppkommit, direkt eller indirekt, vid installation och/eller bruk av sålda produkter. Vid tveksamhet bör en fackman anlitas för installation. Förpackningars utseende kan variera, men innehållet är alltid beställd produkt.

Marknadsföring

Nyhetsbrev
E-postadresserna som används för våra nyhetsbrevsutskick härstammar från två samtyckeskällor;
1. Där användare av webbsidan fyllt i sin epostadress i vårt frivilliga erbjudande om att skriva upp sig på vårt nyhetsbrev.
2. En tidigare lagd beställning där den frivilliga kryssrutan om mottagande av marknadsföringskommunikation kryssats i.
Om du inte längre vill ta emot våra nyhetsbrevsutskick (dra tillbaka ditt samtycke) hittar du en länk där du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande. Du kan även kontakta oss per e-post och begära att bli struken ur utskickslistan. Du kommer dock fortfarande att få leveransavisering och bekräftelser gällande beställningar.

Reklamkommunikation via sms.
Telefonnumren som används för våra SMS-utskick härstammar från en samtyckeskälla, en tidigare lagd beställning där den frivilliga kryssrutan om mottagande av marknadsföringskommunikation kryssats i.
Om du inte längre vill ta emot våra sms-utskick (dra tillbaka ditt samtycke) finns information om hur du avslutar dessa i varje SMS.

Allmänna affärsvillkor (villkor för tjänsten) för detaljhandlare gällande tjänster från Billie x Klarna

Godkännandeprocess

Fakturabetalning för företagskunder via Klarna powered by Billie

Beställningen godkänns med en godkännandeförklaring som skickas i ett separat e-brev eller genom att varorna levereras inom tre till fyra dagar. Billie GmbH förvärvade fordringen för köpesumman gentemot kunden när betalningssättet “Fakturabetalning för företagskunder via Klarna powered by Billie” valdes och skickar godkännandeförklaringen med e-post.

Förvärv av fordringar

Företagskunder har möjlighet att betala fakturabeloppet via banköverföring först efter att varan och fakturan tagits emot (“Fakturabetalning”). För att kunna lämna detta erbjudande samarbetar vi med Klarna Bank AB (“Klarna”), som i sin tur samarbetar med leverantören av betaltjänster, Billie GmbH (“Billie”), vid betalningsmetoden “Fakturabetalning för företagskunder via Klarna powered by Billie”. Man måste inte registrera sig hos Klarna för att kunna överföra fakturabeloppet. När betalningsmetoden valts under beställningsprocessen kontrollerar Billie adressen och gör en kreditprövning. Om resultatet av kontrollen är bra kan beställningen genomföras med det betalningssätt som valts och betalningskravet gentemot kunden lämnas först över till Klarna och sedan från Klarna till Billie. Fakturabeloppet ska överföras enligt betalningsanvisningarna inom den betalningsperiod som anges på fakturan till det konto som Billie använder för sina företagskunder.

Integritetspolicy

Om du väljer betalningssättet “Fakturabetalning för företagskunder via Klarna powered by Billie” kommer Klarna att kontrollera adressen och göra en kreditprövning som en del av den beställningsprocess som ska utföras av Billie. Då överförs följande uppgifter som anges i samband med beställningen och som krävs för denna adresskontroll och kreditprövning till Klarna, Billie och företagspartner som anlitats av Billie (t ex kreditvärdighetsinformation, inkassopartner etc.):

  • Persondata och kontaktuppgifter: Uppgifter om kundens identitet (titel, för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress) och det företag för vars räkning beställningen görs (företag och juridisk form, registernummer och -uppgifter, adress och kontaktuppgifter, e-postadress, telefonnummer, leverans- och faktureringsadresser, kundnummer, skattenummer, momsregistreringsnummer, information om branschen och företagets storlek);

  • Transaktionsrelaterade data: Fakturabelopp och betalningsvillkor, information om produkter som beställs, t ex order-ID, antal, varukorg och faktureringsinformation, status som befintlig kund.

Dessa uppgifter används endast av Klarna och Billie för att kontrollera om den betalningsmetod som kunden önskar är tillgänglig samt för att hantera betalningen om resultatet av kontrollen var bra. Som en del av den här behandlingen kommer Billie att skicka kunden information om beställningens status och faktureringsinformation till den e-postadress som angavs under beställningsprocessen.

Klarnas integritetspolicy finns på följande länk: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.

Billies integritetspolicy kan hämtas genom följande länk: https://www.billie.io/en/privacy-policy/buyer.

Båda dataskyddsförklaringarna gäller utöver vår dataskyddsförklaring och våra allmänna villkor för tjänsten.

Betalningsanvisningar och betalningspåminnelser

Om du väljer betalningssättet “Fakturabetalning för företagskunder via Klarna powered by Billie” skickar Billie betalningsinstruktioner och betalningspåminnelser via e-post. Betalningar ska endast göras till det konto som anges här.

Support

Teknisk support vid problem med att välja och genomföra betalningar med metoden “Fakturabetalning för företagskunder via Klarna powered by Billie” tillhandahålls av Billie. Supporten kan nås under vanlig kontorstid (måndag till fredag, 9.00 till 17.00, exklusive helgdagar i Berlin) på help.billie.io.