VI HJÄLPER DIG HITTA RÄTT LEDRAMP TILL BILEN


Extraljusramper
 med lysdioder har funnits på marknaden ett antal år, och i takt med att tekniken mognat har de blivit ljusstarkare och energieffektivare. Missuppfattningar om vilka siffror som spelar roll och inte är vanliga, och att hitta rätt LED ramp till bilen kan kännas lite snårigt. Vi hoppas att den här LED rampsguiden kan räta ut en del frågetecken! I ledrampsguiden går vi igenom viktiga termer och ger dig råd på vad du ska tänka på när du ska köpa en LED ramp.


Lite termer att hålla koll på

Watt - Den vanligaste källan till missuppfattningar!

Watt är inte ett mått på hur mycket en LED-ljusramp lyser! En ramp där drivelektronik och lysdioder är ineffektiva (dåligt avstämda, billiga) kan den förbruka stora mängder ström utan att för den delen avge motsvarande mycket ljus.

En enkel jämförelse;
En bil som förbrukar 3 liter bränsle per mil behöver inte nödvändigtvis vara starkare eller snabbare än en bil som förbrukar 1 liter bränsle per mil, den kan helt enkelt vara mindre bra på att omvandla bränslet (elektriciteten) till kraft (ljus).

Lumen - Helt oväsentligt eller väldigt viktigt, beroende på!

Verkliga lumen (Effective lumen) är ljusmängden som faktiskt kommer ur en lampa. Det tal som oftast anges är teoretiska lumen (Raw lumen) som är en matematisk modell av varje enskild lysdiods högsta teoretiska lumental i labbmiljö med optimala förhållanden.

En lykta med 10 dioder med vardera max teoretisk ljumängd 900 lumen får med denna kalkyl 9000 teoretiska lumen.

All drivelektronik och dioder (men i synnerhet sådana av lägre kvalitet) spiller effekt som värme och då går det inte att driva dioderna fullt – de hade helt enkelt brunnit upp eller fått en väldigt kort livslängd.

Vad menas med komponenter av hög kvalitet?

En ljusramp med komponenter av hög kvalitet t.ex. Rigid, Viklight, Lazer Lamps, Hella eller kan ha en effektivitet över 90%, medan LED-ljusramper med billigare komponenter t.ex. många kinesiska fabrikat ofta har verkningsgrader ner mot 50 – 60%.
Större andel av strömmen blir helt enkelt omvandlad till ljus istället för värme.

Vilken optik skall min ledramp ha?

En praktiskt användbar lykta skall gärna ha en kombination av smal- och bredstrålande linser som ger både längd och bredd i ljusbilden (ofta kallat “comboljusbild”).

Alternativt kan smalstrålande linser användas men hela ljusrampen ges en svag böj för att sprida ljuset i sidled, som på exempelvis Rigid RDS

  • Sammanfattningsvis: en lykta med 1000 verkliga lumen kan lysa längre än en lykta med 5000 verkliga lumen-detta bestäms av optiken.
Vad är ett luxvärde?

En lux är definierad som en lumen på en kvadratmeters yta. Detta är ett mått som på ett bra sätt talar om hur långt (men inte hur brett) ett extraljus lyser. 

Två siffror som ofta anges är på vilket avstånd man kan mäta upp 1 eller 0,25 lux.Exempel

  • 1 lux är den ljusmängd som krävs för att läsa en dagstidning. Viklight Ymer 20tum ger till exempel en lux på 448 meter.
  • 0,25 lux motsvarar månsken.
Vad är en E-märkning?

För att en ledramp skall vara laglig att använda på väg skall den vara E-märkt enligt reglemente 112. Exempel på ljusramper med denna märkning är Viklight Ymer och Rigid SR20.

Mer om watt-talet

Ofta anges wattalet som varje enskild lysdiods högsta möjliga teoretiska effekt i labbmiljö med optimala förhållanden (10 dioder med max teoretisk driveffekt 10w =100w), men då billig drivelektronik och dioder spiller mycket effekt som värme går det inte att driva dioderna fullt – de hade helt enkelt brunnit upp eller fått en väldigt kort livslängd.

En “100w”-ledljusramp kan därför i verkligheten förbruka 50-60w. Av den siffran kanske endast 50 – 60% blir till ljus, med andra ord blir i slutändan bara 25 – 30 watt omvandlat till ljus!

  • Sammanfattningsvis: stirra dig inte blind på höga strömförbrukningssiffror!
Effektivare ljusramp - mindre värme - mindre nerdimmning med tiden

De flesta LED-ljusramper har integrerade kretsar som sänker effekten vid hög värme för att skydda lysdioderna, när armaturen har varit igång en stund ställs helt enkelt effekten ned ytterligare. Några procent ljus går även naturligt förlorat genom optik och ytterlinser.

Hur och var det ljuset som i slutändan faktiskt kommer ut riktas, bestäms sedan av optiken.

  • Sammanfattningsvis: en armatur av hög kvalitet med 1000 teoretiska lumen kan i verkligheten avge mycket mer ljus än en armatur av låg kvalitet med 4000 teoretiska lumen.